این یک سیستم خبره امنیت در سازمان دانشگاه  است کدها درون نودپد نوشته میشود و در کلیپس اجرا میشود سوالات به صورت گزینه ای می باشدو بازدن هر گزینه کاربر به سوال بعدی مربوط به همان گزینه میرود   که ابتدا نوع تهدید رامیپرسد که 3 نوع تهدید عمدی  -  غیر عمدی  -  تهدید فناوری   هر کدام از اینا میروند در شاخه مربوط به خودشان و سوال مربوط به خودشان را میپرسند تهدید عمدی : تهدید عمدی از کدام نوع است؟ تخریب فیزیکی سیستم  - دور انداختن مهمترین اجزا سیستم اط ...
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.