این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت می باشد( 1= هیچ وقت الی 5= تقریبا همیشه)،طبق جدول زیر:   جدول3-2: طیف لیکرت، پرسشنامه تعهد سازمانی"آلن و می یر" تقریبا همیشه اکثر اوقات گاهی اوقات به ندرت هیچ وقت گزینه 5 4 3 2 1 امتیاز برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، امتیازات حاصل از تک تک سوالات را با هم جمع نموده و به عنوان امتیاز کلی آزمون در نظر بگیرید. بدیهی است که این امتیاز بیانگر میزان بالا یا پایین بودن متغیر بر اساس نظر پاسخ دهنده بود. به عبارتی، هر چه این امت ...
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.